בתי נורה

ארמטורה תקרה

 

ארמטורה קיר

 

בלד"ח

 

בית נורה לקיר

 

 

גלילים לארמטורה

 

 

בית נורה 3 חלקים

 

בית נורה 4 חלקים

 

בית נורה חרסינה

 

בית נורה לתלייה

 

בית נורה חרסינה עם רגל

 

בית נורה חרסינה זויתי