לד

ליבון

 הספק: 10W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

 

ליבון

 הספק: 12W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם/קר

ליבון

 הספק: 15W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

ליבון

 הספק: 17W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

ליבון

 הספק: 20W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

ליבון

 הספק: 22W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

ליבון

 הספק: 28W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

ליבון

 הספק: 12W

 הברגה: E-14

 גוון אור: חם / קר

 

כדור

 הספק: 7W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

כדור

 הספק: 7W

 הברגה: E-14

 גוון אור: חם / קר

נר

 הספק: 7W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

נר

 הספק: 7W

 הברגה: E-14

 גוון אור: חם / קר

נר שקוף

 הספק: 5W

 הברגה: E-14

 גוון אור: חם / קר

נר שקוף

 הספק: 5W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

טיפה

 הספק: 5W

 הברגה: E-14

 גוון אור: חם / קר

נר פרפר

 הספק: 5W

 הברגה: E-14

 גוון אור: חם / קר

עוצמתית

 הספק: 45W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

עוצמתית

 הספק: 34W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר

עוצמתית

 הספק: 50W

 הברגה: E-27

 גוון אור: חם / קר