סדרת YARDEN

שקע P-1

 

שקע P-2

 

שקע P-3

 

שקע P-3 אנכי 

שקע P-4

 

שקע P-6

שקע טלפון

שקע מזגן

 

שקע + מפסק זרם

 

שקע + מפסק

 

קופסאת חיבורים

 

קופסאת חיבורים כפולה

 

מפסק דוד מואר

רוקר

 

מפסק יחיד

 

מפסק מחליף

 

לחצן מדרגות מואר

 

לחצן מדרגות מואר

רוקר

שקע P-1

הסדרה הנמוכה

שקע P-2

שקע P-3

שקע P-4

שקע P-6

מוגני מים

שקע P-1 

שקע P-2 

 

שקע P-3  

 

שקע P-4 

 

מפסק יחיד

 

מפסק מחליף

 

מפסק כפול

 

מפסק לדוד על הגג