פנלים צמודי תקרה

לבן / שחור / זהב

 

קוטר 40 | 42W

קוטר 60 | 65W

קוטר 80 | 80W

עץ

 

קוטר 60 | 50W

זהב

 

קוטר 40 | 36W

קוטר 50 | 40W

קוטר 60 | 50W

לבן / שחור

 

קוטר 20 | 18W

קוטר 30 | 24W

קוטר 40 | 36W

קוטר 50 | 40W

קוטר 60 | 50W

 

זמין עם שלט לעמעום ושינוי גוון אור
בקטרים 40-60

מלבני

לבן / שחור

 

30x60 | 40W

30x90 | 50W

30x120 | 56W

30x120 | 74W

30x120 | 85W

מרובע

לבן / שחור

 

12x12 | 10W

24x24 | 18W

30x30 | 28W

40x40 | 40W

50x50 | 50W

60x60 | 56W