רבי שקעים וכבלים מאריכים

מפצל T-2

 

מפצל T-3​

מפצל T-3 אנכי​

מפצל T-3 אנכי

עם 2 כניסות USB

מפצל T-4 + כבל

 

עמדה שולחנית

 3 שקעים דו פינים

 1 שקע ישראלי

 2 כניסות USB

רב שקע + כבל

קיים בין 3 ל-6 שקעים

כבל באורך 1 מטר

רב שקע + כבל

קיים בין 3 ל-6 שקעים

כבל באורך 3 מטר

כבל מאריך

 קיים בין 2 ל-10 מטרים

תוף מאריך

 קיים באורך 25/50 מ'