שעוני שבת וטיימרים

שעון שבת לדוד

 התקנה על הטיח

 לקופסא מלבנית

שעון שבת לדוד

 התקנה תחת הטיח

 לקופסא מלבנית

טיימר 180 דק' 

התקנה על הטיח

לקופסא מלבנית

טיימר 180 דק'

 התקנה תחת הטיח

לקופסא מלבנית

טיימר 180 דק'

 לקופסא עגולה (55)

שעון שבת לדוד

 לקופסא עגולה (55)

טיימר לדוד

 לקופסת גוויס 3 מקום

טיימר לתריס

 לקופסת גוויס 4 מקום

טיימר 120 דק'

 לקופסת גוויס 3 מקום

טיימר רב תכליתי

 לקופסת גוויס 3 מקום

טיימר רב תכליתי

 לקופסת גוויס 3 מקום

 

טיימר לשקע

 

טיימר דיגיטלי 

 24 שעות

מפסק לשקע 

 

שעון / טיימר לשקע

 120 דק'