פנלים שקועים לתקרת גבס

מרובעים

מסגרת לבנה

 

           קדח               חיצוני

       8.5x8.5 |         75x75    | 3W   

  12x12 |   10.5x10.5   | 6W

17x17 |  15.5x15.5    | 12W

       22.5x22.5 |        21x21     | 18W 

30x30 |        28x28     | 24W

עגולים גדולים

מסגרת לבנה

            

         קדח               חיצוני

 45W |    קוטר 38      | קוטר 40  

48W |    קוטר 48      | קוטר 50 

 54W |    קוטר 58      | קוטר 60  

עגולים קטנים

מסגרת לבנה

 

       קדח               חיצוני

 3W |   קוטר 9        | קוטר 7.5

6W |   קוטר 11      | קוטר 12

12W |   קוטר 16      | קוטר 17   

18W |   קוטר 20.5   | קוטר 22.5

24W |   קוטר 28      | קוטר 30